Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Raad van Aanbeveling

De Raad van Aanbeveling bestaat uit personen vanuit organisaties en organen, die van belang zijn voor het functioneren van de Stichting, zowel vanuit het bedrijfsleven als de overheid. Zo hebben onder andere vertegenwoordigers van de Raad van State, AKZO NOBEL, Natuurmonumenten, het Ministerie van I&M (voorheen Ministerie van VROM), Rijkswaterstaat, de Commissie MER en commissarissen van verschillende provincies, zitting in onze Raad van Aanbeveling. Klik hier voor de volledige lijst met de namen van onze Raad van Aanbeveling.