Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Publicaties

De Stichting heeft de afgelopen jaren het nodige eigen onderzoek gedaan. Het resultaat is tot dusverre neergelegd in 4 bundels.

 1. Mediation: een nieuw instrument in het speelveld van milieu en ruimtelijke ordening.
 2. Toepassing van mediation bij conflicten in het leefomgevingbeleid -Praktijkverkenning.
 3. Mediation bij windprojecten - Methode voor een goed draagvlak?
 4. Mediation in de leefomgeving - Casebeschrijvingen en onderzoek naar mediation in rood-groene discussies (ISBN 978-90-5454-807-2, € 25,50 bij de boekhandel)

De eerste 3 titels zijn niet meer bij de uitgeverij verkrijgbaar, maar enkele exemplaren zijn nog te bestellen bij ons secretariaat voor € 2,50 per stuk (excl. BTW en verzendkosten).

Daarnaast publiceren leden van de Permanente Commissie Denktank regelmatig artikelen over het onderwerp in vaktijdschriften en magazines (zie publicaties).

 1. Teammediation met drie mediators in een complexe en geëscaleerde situatie, NMI Tijdschrift Conflicthantering, nummer 5, 2012, Carleen Mesters, Anke copier en Frans Hoffer
 2. Wat weten bewoners nou van stadsplanning?, Ruimte, nr 11, september 2011, Hanneke Puts en Marc Rijnveld (TNO)
 3. Zwarte Zwanen in mediation, Tijdschrift Conflicthantering 2011 nr. 8, Ebel Smidt.
 4. Leefomgevingsmediation, Milieu 2011 nr. 5, Carla Kuipers, Carleen Mesters, Linda Reijerkerk.
 5. Ruimte voor kleine verhalen in planprocessen van de toekomst: kennismediation biedt perspectief, paper voor de PlanDag 2011: Planning van de Toekomst, publicatiedatum mei 2011, Hanneke Puts en Marc Rijnveld (TNO).
 6. Handreiking voor mediation gewenst, H2O 2010, nr. 1, Ellen Ninaber en Ebel Smidt
 7. Kennis over onderhandelen en mediation helpt Nederlands waterbeheer nationaal en internationaal, H2O 2009 nr. 20, Ebel Smidt et al.
 8. Mediation hard nodig bij gebiedsontwikkeling, Milieu 2009 nr. 8, Ellen Ninaber en Rene Marcelis.
 9. Precedent of oplossing, Milieu 2009 nr. 8, Ebel Smidt.
 10. Doorbreken van impasses, 2017, ISBN 978-94-91838-53-8, zie https://go.bol.com/ep/9200000083994551.

Ook organiseert de Stichting bijeenkomsten. Op het lustrumcongres van 2009 stond de toepassing van mediation in gebiedsgerichte processen centraal.