Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Onze organisatievorm

De Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening is een stichting zonder winstoogmerk. Zij is aangemerkt als een sector onder MfN-statuut .
De Stichting kent:

In het Bestuur van de Stichting hebben naast vertegenwoordigers van de aanbodzijde van mediation, ook vertegenwoordigers van de vraagzijde zitting, namelijk vanuit overheid, bedrijfsleven en leefomgeving. Ter bevordering van de blijvende samenwerking met de Mediationfederatie Nederland (MfN) en met het oog op goede afstemming daarmee is het bestuur uitgebreid met een waarnemend lid uit dit Instituut.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:   drs. Hans Bekkers 
Secretariaat:  dr. Carleen M.L. Mesters
Penningmeester:  drs. Otto J. Lussenburg, Assen 

Lid:

externe leden:

mr. H. van den Hoek

mr. Nicolette Zandvliet (NEPROM)

drs. P de Raaf

Waarnemend lid (MfN):   vacant