Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Opname in het register van mediators

Mediators kunnen opgenomen worden in het register indien zij voldoen aan de volgende criteria:

  • geregistreerd MfN-registermediator
  • aantoonbare werkervaring (> 7 jaar) in de sector milieu en ruimtelijke ordening;
  • de basistraining mediation in milieu en ruimtelijke ordening gevolgd en met goed gevolg de bijbehorende kennistoets en het assessment afgelegd;

Mediators die voldoen aan deze criteria, kunnen door het Stichtingsbestuur worden voorgedragen voor opname in haar register van mediators. Onder Ik zoek een mediator - Onze mediators staan de mediators vermeld die zijn opgenomen in dit register.

Het mediationreglement, de mediationovereenkomst en de gedragsregels voor mediators welke geregistreerd zijn bij de Stichting kunt u hier downloaden.