Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Missie en activiteiten

De Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening is opgericht in 1999 en heeft als doel het gebruik van mediation op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening, ook wel aangeduid met de term leefomgeving, te stimuleren. Hierdoor kunnen conflicten op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening worden voorkomen of opgelost. Mediation kan ook worden ingezet ter begeleiding van open plan- respectievelijk besluitvormingsprocessen (consensus building).

De Stichting heeft de volgende doelen:

  • het oplossen dan wel voorkomen van conflicten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu met behulp van mediation
  • bevorderen van mediation op deze terreinen 
  • bijdragen aan een betere samenwerking tussen de diverse actoren op het gebied van M&RO

Activiteiten van de Stichting op het gebied van mediation op het werkveld van milieu en ruimtelijke ordening zijn onder meer:

  • Hulp bij het zoeken naar en vinden van mediators op het specifieke terrein van milieu en ruimtelijke ordening;
  • Beheren van een register van mediators;
  • Kwaliteitsbevordering van de kennis en vaardigheden van de aangesloten mediators door middel van intervisie (intercollegiale toetsing) voor de aangesloten leden;
  • Onderzoek, publicaties en promotie op dit gebied;
  • Het organiseren van symposia;
  • Presentaties op beurzen en bij congressen ten einde het belang van mediation in de leefomgeving onder de aandacht te brengen;

De Stichting is een onder de Mediationfederatie Nederland (MfN) vallende sector en als zodanig ook te vinden op de site van het MfN: www.mfnregister.nl
Als u meer wilt weten over mediation in milieu en ruimtelijke ordening en onze activiteiten, kunt u onze digitale brochure downloaden of contact opnemen met ons secretariaat. Een van onze mediators in uw regio komt graag bij u langs om meer te vertellen over wat wij u kunnen bieden.