Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Geschiedenis

De Stichting is opgericht in 1999 en wil, zoals hierboven aangegeven, het gebruik van mediation op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening bevorderen en een register van professionele mediators bieden waar cliënten een beroep op kunnen doen indien zij een gekwalificeerde mediator zoeken.

In haar Raad van Advies hebben in de afgelopen jaren belangrijke representanten van het speelveld Milieu en Ruimtelijke Ordening zitting gehad, zoals vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, zoals AKZO NOBEL, de overheid (Ministerie van I&M, voorheen Ministerie van VROM).

De Stichting is voortgekomen uit de werkgroep Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening. Vanaf het begin van haar oprichting is de Stichting een onder het MfN vallende sector en als zodanig ook te vinden op de site van het MfN: www.mfnregister.nl

 

De Stichting heeft een aantal toonaangevende publicaties op haar naam staan. Maar de Stichting doet meer. In de afgelopen jaren organiseerde de Stichting een lustrumsymposium, gaf zij diverse lezingen, stond zij op beurzen en congressen. Daarnaast werken de aangesloten mediators via intervisie ((intercollegiale toetsing) continu aan het verder ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Als u meer wilt weten over het interessante terrein van mediation in milieu en ruimtelijke ordening en onze activiteiten, kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Een van onze mediators in uw regio komt graag bij u langs om meer te vertellen over ons interessante vakgebied!