Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Gespecialiseerde mediators

De Stichting beheert een eigen register van mediators met specifieke kennis van milieu en ruimtelijke ordening. Onze mediators zijn MfN-geregistreerd. Wanneer u kiest voor een mediator die geregistreerd staat bij de Stichting Mediation Milieu en Ruimtelijke ordening, kiest u voor een mediator met gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en met specifieke kennis op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.
Daarnaast beschikken onze mediators over aantoonbare werkervaring (> 7 jaar) in de sector milieu en ruimtelijke ordening. Ook beschikken zij over voldoende kennis van en vaardigheden op het gebied van mediation in milieu en ruimtelijke ordening. Hiertoe hebben zij onder andere een gespecialiseerde basistraining mediation in milieu en ruimtelijke ordening gevolgd. Door middel van intervisiebijeenkomsten (intercollegiale toetsing) wordt de kwaliteit van onze mediators continu geborgd.

Onder het kopje Onze mediators vindt u de mediators die in het register van de Stichting zijn opgenomen.