Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Contact

Voor meer informatie, het maken van een afspraak of voor een mediationaanvraag kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
Molenweg 1
6953 CS Dieren
Tel. 0313 450 124
Mob 06 444 00 858
Email mediationmro@idservices.nl
www.mediation-mro.nl

Wilt u een folder over onze Stichting? U kunt deze opvragen bij het secretariaat of een exemplaar hier downloaden.

Permanente Commissie Denktank

Kloppend hart van de Stichting is de Permanente Commissie Denktank (PCD). De ca. 30 leden zijn allen MfN-mediators. Zij komen jaarlijks 3 tot 4 keer bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen. Nieuwe leden zijn welkom. Het lidmaatschap kost €100,- per kalenderjaar (excl. BTW). Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met het secretariaat.

Links

Voor meer informatie over mediation kunt u terecht op de volgende websites:
https://mediatorsfederatienederland.nl

https://vmomediators.nl

https://mediatorsvereniging.nl

https://bouwmediators.nl