Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Commissie van Beroep

De Stichting kijkt zorgvuldig naar degenen die toegelaten worden tot het register. De Commissie van Beroep beoordeelt eventuele bezwaren als blijkt dat iemand niet voldoet aan de eisen om te worden toegelaten tot het register. Dit waarborgt een deskundige en onafhankelijke beoordeling van de kandidaat.