Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Mediation en waterschappen: Laat het stromen!

Recent organiseerde de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMMRO) samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Aa en Maas en KNW Waternetwerk, twee drukbezochte seminars over het voorkomen van en omgaan met conflicten bij complexe gebiedsprocessen. De Stichting (SMMRO) is verbonden aan VME en NMv/MfN en heeft als doel het bevorderen van toepassen van mediation in de zaken over Milieu en RO door het inzetten van gespecialiseerde mediators. Tijdens de  workshop “Mediation en waterschapen: laat het stromen” van het jaarlijkse mediationcongres van 26 november 2015 vertelden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Aa en Maas opnieuw over hun ervaringen. 

Waterschappen zijn speciale overheden met specifieke taken. Zij kunnen niet zonder samenwerking met een groot aantal actoren (gemeenten, bedrijven, boeren, burgers), elk met eigen doelen, belangen, kennis, cultuur en agenda. Rond thema’s als schoon water, droge voeten, veilige wegen en een goed waterpeil, spelen tal van processen en die leiden soms tot geschillen. Niet alleen door de ruimtelijke ordening en milieubescherming, maar ook door eisen aan leefbaarheid en bedrijvigheid.

afbeelding-stukje-Carleen.jpg

Door waterschappen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mediation. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gebeurt dit al volop sinds 2008, door een speciaal daarvoor (top-down) opgericht Team Mediation. Alle dreigende kwesties en alle inkomende bezwaarschiften komen standaard binnen bij dit team. Bij Waterschap Aa en Maas is het (bottom-up) toepassen van mediation en -vaardigheden sinds kort het beleid in ontwikkeling bij zowel de dagelijkse communicatie met de ‘klanten', als bij behandeling van alle ingekomen bezwaarschriften. “Iedereen is mediator” is het adagium. 

Ida Middelburg en Tini Tuijp van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beten het spits af en vertelden hoe het hoogheemraadschap en jaren mediation op een succesvolle wijze inzet. Het hoogheemraadschap is daarmee voorloper in Noord-Holland en zij wil graag een voorbeeld zijn voor de gemeentes in haar werkgebied. Bart Pastor en Joost van der Pol van waterschap Aa en Maas namen het stokje over met een beeldend verhaal over toepassing van MGA bij een langdurend en slepend project over vergroten waterberging in Brabant in combinatie met Ecologisch beekherstel. Joost presenteerde vervolgens de stappen die het waterschap nu zet om mediation een plek te geven in de hele organisatie.  

Het contrast en de overeenkomsten tussen de bottom-up aanpak en hun boodschap “iedereen is mediator” en het top-down traject van HHNK was een perfecte basis om met de deelnemers van de workshop van gedachten te wisselen. Wat komt er bij kijken, wat kom je zoal tegen en wat vraagt dat van de mediator? Zo hebben beide ‘schappen’ vaak te maken met een groot aantal stakeholders, denk aan boeren(organisaties), bewoners(vereniging), landgoedeigenaren, Ngo’s als vereniging Das en Boom, milieufederaties, gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, Drinkwaterbedrijf. Wanneer je als mediator aan de slag gaat met (voorkomen van) conflicten in een dergelijke complexe leefomgeving, met ambtelijke organisaties en hun besturen, loop je nogal eens aan tegen punten als:

  • Mandaatvraag, geheimhouding en omgaan met bestuur en achterbannen
  • Scheiden politiek-bestuurlijk en technische belangen in het conflict
  • Bedacht zijn op rol van media
  • Inbreng van juridische deskundigheid en joint fact finding
  • Mediator met inhoudelijke kennis kweekt vertrouwen bij partijen
  • Menselijke maat (veel kopjes koffie drinken)

Aan het eind van de workshop vroegen we de deelnemers een advies te geven aan de sprekers. Een van de vragen die werd gesteld, betrof de mogelijke rol van de brancheorganisatie (Unie van Waterschappen) om het toepassen van mediation bij waterschapen te versnellen. Aandacht is nodig voor mandaat en geheimhouding en geopperd werd het aanbod van mediation standaard op te nemen in de bezwaarclausule onder iedere beschikking. Ook werd geopperd de twee gepresenteerde aanpakken te combineren, een pool op te zetten van waterschapmediators om uit te wisselen ook bij andere waterschappen, en externe mediators toe te laten treden in dergelijke pools. 

De Stichting MMRO zal de adviezen oppakken om in gezamenlijkheid met waterschappen te verkennen welke vervolgstap gewenst is. 

Ida Middelburg en Tini Tuijp (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Joost van der Pol en Bart Pastor (Waterschap Aa en Maas)

Carleen Mesters (Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening)

Zoeken


Categorie├źn

Abonneer via RSS