Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

Hoe krijg je draagvlak voor een ruimtelijk plan?

De gemeente worstelt met het krijgen van draagvlak voor een plan bij diverse tegenstanders en staat op het punt een juridische procedure te starten. Een van de tegenstanders stelt in een ultieme poging tot verbetering van het plan voor om een ervaren mediator in te schakelen.   

Beginsituatie

De gemeente wil een aantal sportvelden verplaatsen naar de stadsrand in een agrarisch gebied met natuurontwikkelings-potentie. Een aantal natuur- en milieuverenigingen en lokale belangengroepen vinden dat de gemeente bij de verplaatsingsplannen de natuurontwikkeling onvoldoende waarborgt. Er is al enige tijd heen en weer gepraat, maar dit heeft in hun ogen niet mogen baten. Men vindt dat de gemeente niet luistert. Dit standpunt is wederzijds en de gemeente begrijpt niet hoe het komt dat haar argumenten niet begrepen worden. Partijen willen eigenlijk niet procederen, maar zien geen andere weg. De gemeente heeft eigenlijk haast en zou dus wel graag meer draagvlak willen hebben en daarmee lange procedures voorkomen. 

Bemiddeling

Ik mocht een poging doen te bemiddelen tussen de partijen. Ik heb dit gedaan door alle betrokkenen uit te nodigen voor een eendaagse workshop: partijen kregen de gelegenheid hun plannen, visies en standpunten uitvoerig nog eens uit de doeken te doen. Al luisterend (en doorvragend mijnerzijds) ontstaat begrip voor elkaars belangen. Op basis hiervan is afgesproken de plannen voor de verplaatsing van de sportvelden niet te stagneren, maar de natuurontwikkelingsplannen parallel gezamenlijk én versneld te realiseren en de sportvelden daarin goed in te passen.

Resultaat

Het resultaat van dit beleidsbemiddelingstraject is:

  • Geen tijdverlies: langdurige procedures zijn voorkomen
  • Betere inpassing van het plan in de omgeving
  • Betere acceptatie van het plan in de buurt
  • Herstel van de onderlinge relaties
  • Versnelling van natuurontwikkeling in een gezamenlijke projectgroep

Tips

  • Draagvlak haal je niet bij de rechter, maar wel met mediation
  • Schakel op tijd een mediator in; dit kan ook preventief
  • Mediators gespecialiseerd in Milieu en Ruimtelijke Ordening vindt je op www.mediation-mro.nl

 

Ir. H. (Henk) J.F.M. van den Dungen, MfN Registermediator

Mediator Milieu en Ruimtelijke Ordening

 

Zoeken


Categorie├źn

Abonneer via RSS