Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login
12

Beste waterschapper, mediator, gebiedsmanager,... Bomen op dijken? Schoon water voor iedereen? Water en stad! een kanaal door je landgoed … kans of conflict? In september 2015 organiseert de Stichting Mediation MRO in samenwerking met Waternetwerk, MediationFederatie Nederland, Waterschap Aa en Maas en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier twee inspirerende en interactieve seminars over voorkomen en omgaan met conflicten bij complexe gebiedsprocessen. Op 7 september bij Aa en Maas in ’s-Hertogenbosch (Klik hier voor info en aanmelden) Op 9 september in Heerhugowaard bij het Hollands Noorderkwartier (Klik hier voor info en aanmelden) [Lees verder door op de titel van dit bericht te klikken]

De gemeente worstelt met het krijgen van draagvlak voor een plan bij diverse tegenstanders en staat op het punt een juridische procedure te starten. Een van de tegenstanders stelt in een ultieme poging tot verbetering van het plan voor om een ervaren mediator in te schakelen. [Lees verder door op de titel van dit bericht te klikken]

Als het aspect “NIMBY” (Not In My Back Yard of niet in mijn achtertuin) aan de orde is, staan besluiten door overheidsinstanties vaak centraal. Tegen besluiten kunnen bezwaren ingediend worden met een mogelijk gevolg dat uiteindelijk een rechter een uitspraak moet doen. In een vroegtijdig stadium overleg met de omgeving voeren, kunnen betere oplossingen gevonden worden. [Lees verder door op de titel van dit bericht te klikken]

De gemeente krijgt een verzoek om een kapperszaak te mogen vestigen in een garage naast een woning in een woonwijk. De buren verwachten ernstig in hun woongenot te worden aangetast. De vrijstelling bestemmingsplan wordt aangevochten. Het bezwaar wordt ook nog eens gehonoreerd, omdat er voorschriften zijn opgenomen die niet ruimtelijk relevant zijn. Buren voelen zich winnaar, want ze worden in het gelijk gesteld. Het blijkt een Phyrrus-overwinning, want de formele gebreken kunnen hersteld worden en de vrijstelling blijft in stand. Kortom: de kapperszaak komt er. Buren ontevreden en eigenaresse kapperszaak heeft gevoel dat haar dit ‘geluk niet wordt gegund’. [Lees verder door op de titel van dit bericht te klikken]

Als mediator zit je soms letterlijk in de mist. Zo ook de zaak waarin ik als mediator betrokken was in een geschil tussen van een puinverwerkingsbedrijf en hun naaste buren. Deze laatsten hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de werkzaamheden van het bedrijf. Hun hoofdklacht, zoals verwoord in hun beroepsschrift: gevaar voor neervallend puin. [Lees verder door op de titel van dit bericht te klikken]

12

Zoeken


Categorieën

Abonneer via RSS