Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login
12

Als het aspect “NIMBY” (Not In My Back Yard of niet in mijn achtertuin) aan de orde is, staan besluiten door overheidsinstanties vaak centraal. Tegen besluiten kunnen bezwaren ingediend worden met een mogelijk gevolg dat uiteindelijk een rechter een uitspraak moet doen. In een vroegtijdig stadium overleg met de omgeving voeren, kunnen betere oplossingen gevonden worden.

De gemeente krijgt een verzoek om een kapperszaak te mogen vestigen in een garage naast een woning in een woonwijk. De buren verwachten ernstig in hun woongenot te worden aangetast. De vrijstelling bestemmingsplan wordt aangevochten. Het bezwaar wordt ook nog eens gehonoreerd, omdat er voorschriften zijn opgenomen die niet ruimtelijk relevant zijn. Buren voelen zich winnaar, want ze worden in het gelijk gesteld. Het blijkt een Phyrrus-overwinning, want de formele gebreken kunnen hersteld worden en de vrijstelling blijft in stand. Kortom: de kapperszaak komt er. Buren ontevreden en eigenaresse kapperszaak heeft gevoel dat haar dit ‘geluk niet wordt gegund’.

Als mediator zit je soms letterlijk in de mist. Zo ook de zaak waarin ik als mediator betrokken was in een geschil tussen van een puinverwerkingsbedrijf en hun naaste buren. Deze laatsten hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de werkzaamheden van het bedrijf. Hun hoofdklacht, zoals verwoord in hun beroepsschrift: gevaar voor neervallend puin.

12

Zoeken


Categorieën

Abonneer via RSS