Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login
12

De praktijk van de leefomgevingsmediator Herkent u de situatie waarin een dijkverzwaring aan de orde is of het verleggen van een trambaan? Hoe langer de zaak voortduurt hoe meer partijen aanspraak maken op hun betrokkenheid. Iedereen heeft een mening en wil die kenbaar maken. Hoe ga je de dialoog aan, hoe schep je vertrouwen tussen partijen, doorbreek of voorkom je impasses en kom je samen tot duurzame en gedragen oplossingen? Daarover gaat deze publicatie.

De omgevingswet, het omgevingsbesluit en de ministeriele regelingen schrijven participatie voor. Dat is niet vrijblijvend.

Fon ten Thij, een van de mediators die is aangesloten bij onze Stichting Mediation in Milieu & Ruimtelijke Ordening draagt bij aan programma InfoThuis van TV Haaglanden

Tijd: 22 september van 17.00 –19.30 uur Locatie: Stadplateau Utrecht, zaal V34/35 op de 6e verdieping.

Werk jij als mediator met conflicten tussen bijvoorbeeld overheden, bedrijven en burgers "in de leefomgeving"?

Workshop 2.5. tijdens Mediationcongres op 26 november 2015 Mediation bij waterschappen wordt steeds vaker toegepast. Sommige waterschappen gebruiken het instrument standaard bij al hun bezwaarschriften, anderen zijn nog aan het zoeken hoe. Mediators van waterschappen vormen vaak een pool van gespecialiseerde waterschap-mediators, soms versterkt met externe mediators. Het voorkomen van en omgaan met conflicten in complexe gebiedsprocessen waar veel waterschappen mee te maken krijgen in de leefomgeving kent een aantal specifieke kenmerken.

Burgers vinden op internet gevaren voor de gezondheid, die niet genoemd worden in het Milieu-effectrapport (MER). Initiatiefnemers en overheid reageren geprikkeld. Wat doet de mediator?

Beste waterschapper, mediator, gebiedsmanager,... Bomen op dijken? Schoon water voor iedereen? Water en stad! een kanaal door je landgoed … kans of conflict? In september 2015 organiseert de Stichting Mediation MRO in samenwerking met Waternetwerk, MediationFederatie Nederland, Waterschap Aa en Maas en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier twee inspirerende en interactieve seminars over voorkomen en omgaan met conflicten bij complexe gebiedsprocessen. Op 7 september bij Aa en Maas in ’s-Hertogenbosch (Klik hier voor info en aanmelden) Op 9 september in Heerhugowaard bij het Hollands Noorderkwartier (Klik hier voor info en aanmelden)

De gemeente worstelt met het krijgen van draagvlak voor een plan bij diverse tegenstanders en staat op het punt een juridische procedure te starten. Een van de tegenstanders stelt in een ultieme poging tot verbetering van het plan voor om een ervaren mediator in te schakelen.

12

Zoeken


Categorieën

Abonneer via RSS