Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening op LinkedIn WelkomBlogContact Login

PCD

De Stichting heeft een Permanente Commissie Denktank. Doel van de PCD is om mediations op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening te stimuleren en de kennis op dit terrein bij de mediators te vergroten. Leden van deze commissie komen eens per kwartaal te Utrecht bijeen om zichzelf te ontwikkelen als mediator op het terrein van mediation in milieu en ruimtelijke ordening. Tijdens de vergaderingen van de PCD worden nieuwe ontwikkelingen besproken, ervaringen uitgewisseld en contacten gelegd. Door leden van de PCD of door externe sprekers worden lezingen verzorgd. Leden van de PCD onderhouden een actieve Linkedin discussiegroep en discussie platforms.
Aan het secretariaat van de Stichting kan schriftelijk of per e-mail een verzoek worden gezonden om toe te mogen treden tot de PCD. Dit verzoek tot toetreding wordt aan de PCD-vergadering voorgelegd. Na instemming wordt een nieuw lid voor de volgende vergadering uitgenodigd. Om toegelaten te worden tot het register, moeten PCD leden eerst een door de Stichting gegeven training en toets volgen.
Voor deelname aan de PCD-vergaderingen kunnen intervisiepunten bij de MfN worden aangevraagd. De kosten voor het lidmaatschap van de PCD bedragen € 100,00 (excl. BTW) (2018).